Av ca 12 000 bolag som begärt rutavdrag från Skatteverket är endast runt 350 innehar kollektivavtal! Lönekostnaderna för dessa bolag är avsevärt högre än branschsnittet då löner, försäkringar och pension gör att man hamnar högre..

Kunderna älskar ofta “sin” städare, och vill hen väl. Det är en viktig person för att lösa ”vardagspusslet”. Kollektivavtalet är det enda sättet för kunden att veta att städleverantören de anlitar betalar avtalsenlig lön, har pension och ersättningar enligt avtal.

Vi ser hur de värderings-baserade köpen ökar alltmer. Kunderna vill försäkra sig om att tröjan de köper inte har sytts av barnarbetare eller bidragit till klimatkrisen. På samma sätt vill en ökande andel av kunderna som köper hemservice försäkra sig om att de gör ett schysst köp.

De kunder som väljer städbolag med kollektivavtal bryr sig om städaren.

Almega Hemserviceföretagen och Kommunal har ett gemensamt mål: Att få fler företag att ansluta sig till kollektivavtalet.

#FAIRPLAY #KOLLEKTIVAVTAL #RUT #RUTAVDRAG